Helena Online Schaken

Info over Helena's Online Schaken

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


algemeen:algemene_voorwaarden

Dit is een oude revisie van het document!


Algemene voorwaarden.

Onderstaand de algemene voorwaarden van Helena Schaken.

Om misverstanden te voorkomen, lees deze voorwaarden!

Er is slechts 1 account per PERSOON toegestaan.

Dit geldt ook voor VIP accounts! Meerdere accounts per ip adres zijn wel toegestaan, zolang dit NIET dezelfde personen zijn. Omdat een harde bewijslast praktisch niet te leveren is, is het geheel ter beoordeling aan Helena Schaken of het vermoeden/sterke aanwijzing overtuigend genoeg is, om aan te nemen dat 1 persoon meerdere accounts heeft.

Dus: Meerdere accounts per pc/huishouden is NIET verboden, zolang het maar ANDERE personen zijn. In de praktijk zal waarschijnlijk blijken dat wanneer meer dan 1 persoon speelt vanaf hetzelfde ip-adres en/of computer dit herkend zal worden als een dubbel account. Waarschijnlijk gaat hier gevraagd worden om minimaal 1 VIP-account, wat niet al te veel is. Je hebt voor meer dan 1 persoon plezier van deze schaaksite.

Per ip adres en/of computer is maar 1 gratis account toegestaan. Bij meer dan 1 gratis account op hetzelfde ip adres/computer, wordt het aantal toegestane partijen plus uitnodigingen voor het gratis account op 1 gezet. Lopende partijen kunnen dan nog wel worden uitgespeeld.

Gebruikte ip-adressen worden gedurende 14 dagen bewaard. Het gebruik van ip adressen als controle middel is zeker niet perfect. Dit geldt met name bij gebruik van proxy-server (kan ingesteld zijn door uw internet provider), spelen via uw bedrijf/internet cafe of wisselende ip adressen. Om deze redenen worden gebruikte ip-adressen maar 14 dagen bewaard.

Gedrag:

U houdt zich aan de normaal gangbare fatsoensregels. Dus geen gescheld in de chat, priveberichten of op het forum. Ook het onheus bejegenen van medeschakers wordt niet gewaardeerd.

Gebruikersnamen, foto's en avatars:

Aanstootgevende gebruikersnamen/foto's zijn NIET toegestaan. Dit soort accounts krijgen direct een ban status. Bij twijfel dus gewoon niet doen…..

Ook mogen gebruikersnamen waarop een merkenrecht, auteursrecht of andere rechten op rusten, niet gebruikt worden.

Taal:

Helena Schaken is een nederlandstalige schaaksite. Nederlands is dus de enige voertaal op deze schaaksite.

Software gebruik:

Het gebruik van schaak computers/programma's tijdens het spelen van een partij is niet toegestaan. Uiteraard zijn t.b.v. analyse achteraf van een partij wel alle middelen toegestaan! De ervaring heeft geleerd dat het eenvoudiger is om iemand te beschuldigen van software gebruik, dan het bewijzen daarvan. Een eenmaal openlijk (onterechte) gedane beschuldiging zorgt voor een enorme reputatie schade van betreffende speler. Het is NIET toegestaan om openlijk anderen te beschuldigen van software gebruik.

Hoe gaat Helena Schaken om met valsspelers? Alleen leden van Het Schaak Tribunaal hebben het exlusieve recht op onderzoek naar software gebruik. Dit doen zij onafhankelijk. dat wil zeggen dat zij op eigen initiatief en naar eigen inzicht onderzoek kunnen doen naar software gebruik. Dit is echter puur vrijwilligerswerk en zij zijn zeker niet verplicht om verzoeken tot onderzoek in te willigen.

Wat kun je doen als je vermoed dat je tegenstander gebruik maakt van schaaksoftware?

Indien je overtuigd bent, kun je dit melden bij de leden van Het Schaak Tribunaal. Zij zullen waarschijnlijk niet direct onderzoek doen en je melding wordt ter kennisgeving aangenomen, inclusief de naam van de melder. De naam van de melder is alleen bekend voor de site leiding en niemand anders. Dit om inzage te hebben of iemand stelselmatig anderen beschuldigd.

Je kunt deze speler blokkeren om jouw uit te dagen, zodat je hiermee niet meer hoeft te spelen. Als maar genoeg spelers iemand blokkeren, komt deze speler vanzelf een keer aan de beurt voor een nader onderzoek, er wordt namelijk bijgehouden wie hoe vaak geblokkeerd wordt.

Zodra leden van Het Schaak Tribunaal zin, tijd en gelegenheid hebben, zal een keus worden gemaakt uit deze aandachts lijstjes. Een andere manier om aandacht te krijgen, kan bv ook toernooiresultaten zijn, of gewoon pure willekeur.

Alleen in toernooien kun je niet je tegenstanders uitzoeken. Bij teampartijen kun je je teamcaptain vragen om niet tegen bepaalde spelers ingedeeld te worden.

Ook al ben je zelf overtuigd van software gebruik,het is heel goed mogelijk dat dit niet volgens onze normen met voldoende overtuiging aangetoond kan worden. Bedenk ook dat het niet mogelijk is om aan te tonen dat iemand juist geen software gebruikt! Het eindoordeel van Het Schaak Tribunaal is bindend. Bij voldoende overtuigend bewijs wordt betreffende speler van deze site geweerd.(ban status)

Gratis accounts:

Gratis schaken blijft altijd mogelijk bij Helena Schaken. Echter, bij gratis accounts zijn er wel een paar beperkingen:

  • Maximaal toegestaan aantal partijen plus uitnodigingen: 20 ipv 255. (wordt opgeheven)
  • Bij meer dan 100 spelers online, geen toegang tot de schaaksite.
  • Geen deelname aan online/realtime toernooien, wel aan forum toernooien.

VIP accounts:

Kosten voor een VIP account: €1,30 per maand of €8,00 per 8 maanden.(Actuele prijs vind je via Menu ⇒ Mijn Account ⇒ VIP-betaling ) Hiervoor kun je onbeperkt gebruik maken van alle spelers-faciliteiten van deze schaaksite en draag je bij aan de kosten en tijd (= ook kosten) die deze site nodig heeft om te blijven bestaan. Helaas Kosten

Handhaving: Bij overtreding van onze Algemene voorwaarden en/of andere al dan niet beschreven gedragsregels, bestaat de mogelijkheid dat U geheel/gedeeltelijk, tijdelijk/permanent geweerd wordt van deze site. Denk hierbij o.a. aan het ontnemen van lees/schrijfrechten in het forum, toegang site en/of toernooien.

Het hebben van een VIP-status is NIET van invloed op handhavings regels. Ook met een VIP-status dient U te voldoen aan onze Algemene voorwaarden en andere regels en verwachtingen. Bij eventuele handhaving volgt geen restitutie op eventuele gedane betalingen aan Helena Schaken.

Disclaimer:

Helena Schaken heeft het recht om deze voorwaarden, zonder waarschuwing vooraf te wijzigen. In alle gevallen waarin de voorwaarden, sitebeleid en andere regels niet in voorzien, besluit de site leiding over hoe te handelen.

Uiteraard worden deze voorwaarden met enige regelmaat en zonder enige kennisgeving bijgewerkt.

Heel veel schaakplezier toegewenst door Helena.

algemeen/algemene_voorwaarden.1575475276.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2019/12/04 17:01 door 127.0.0.1