Helena Online Schaken

Info over Helena's Online Schaken

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


toernooien:laddertoernooi_voor_teams

Laddertoernooi voor teams.

Opzet.

 • Een ladder bestaat uit tredes
 • Iedere trede staat voor een positie.
 • Een ladder bevat evenveel tredes als aantal deelnemende teams.
 • De hoogste trede is nr 1. Daarna de 2e,3e enz. tredes.

Uitdaagrange.

Uitdagen kan alleen binnen een bepaalde range van tredes.bv ± 4 tredes. De gekozen range is per definitie discutabel, maar zal (niet-lineair) evenredig zijn met de aantallen teams.

 • Hoe meer teams,
 • hoe waarschijnlijker dat tredeverschillen kleiner zijn
 • en de range dus groter kan worden.

Bij een te grote range kun je wel meer spelen, maar dan is er wel grotere kans op matches waarbij een tredeverhoging wel heel erg makkelijk te verdienen is. Hierdoor zou de top 3 nooit meer tegen elkaar hoeven te spelen, alleen maar zo snel mogelijk matches in de uiterst lage gedeelte van de range hoeven spelen om op de 1e trede te eindigen.

Historisch gezien is bovenstaande juist de aanleiding geweest van het invoeren van deze beperking. Topteams neigden naar een tactische keuze om elkaar niet meer uit te dagen….Een team kon op de 1e trede staan, zonder tegen nr 2 en 3 gespeeld te hebben.

Tredes zijn een weergave van onderling verschil in teamsterkte. Ook dit is een reden voor een beperkte range. Niemand zit te wachten op toernooimatches, waarbij door een te groot verschil in speelsterkte, de uitkomst van de match al vaststaat.

Een team buiten de uitdaagrange uitdagen? Kom eerst maar eens in de buurt van dat team!

Indeling.

Een team wordt pas ingedeeld, als de teamcaptain zijn/haar team heeft aangemeld voor het laddertoernooi voor teams. 1e Indeling is/wordt gedaan op basis van de gemiddelde rating van een team. Iedere volgende tredewijziging is afhankelijk van de toernooiresultaten.

Er zijn 2 manieren om 1 trede te stijgen:

 1. Door winst van een match tegen een ander team.
 2. Indien het team welke 1 trede hoger staat 1 trede moet zakken.

Er zijn 2 manieren om 1 trede te dalen:

 1. Indien het team welke 1 trede lager staat, 1 trede stijgt
 2. Om reglementaire redenen. (welke??)

Klasses.

Teams kunnen op basis van hun gemiddelde rating in klasses verdeeld worden, met voor iedere klasse een eigen ladder. Echter, op dit moment (dec2019) zijn alle teams in 1 klasse ondergebracht, maar wel in fictieve groepen ingedeeld.

Argumentatie:

 • Promotie & degradatie per peildatum: verschil tussen klasses vaak te groot.
 • Voor nieuwe (sterke) teams duurde het soms echt te lang voordat zij in de juiste klasse terecht komen.
 • Nu meer uitdaagmogelijkheden, dus spannender.

Teams zijn wel in fictieve groepen ingedeeld en prijzen worden per (fictieve) groep bepaald. Per peildatum wordt een nieuwe groepsindeling bepaald door de toernooileider. Dit gebeurd ergens in het begin van iedere periode.

Voorbeeld groepsindeling.

Per 21OCT2019 tot 21FEB2020

Groep A:

 • Chessdragons
 • De Diepe Denkers
 • Hopbel
 • Just for fun
 • Passie en Plezier
 • SCHAAKPLEZIER

Groep B:

 • afca schaakmat
 • ASVonline
 • DE WILDE IJSKONIJNEN
 • Expendables
 • schaaktoppers
 • tijdverdrijf
 • VlaamseReuzen

Groep C:

 • DeDolleDame
 • gtst
 • Schaakliefhebbers
 • SpekenBonen

Vakantiemodus

Wanneer je als team (maar ook als individuele speler!) in de vakantiemodus gaat, dienen (team)toernooipartijen nog steeds uitgespeeld te worden. Deze vallen NIET onder de vakantiemodus. Tijd blijft doorlopen voor deze partijen en kunnen dus ook op tijd verloren geworden!

Veel gestelde vragen

 • Match xxxx is nog bezig, maar staat niet (meer) in de ladder vermeld.
  • Uitslag van een match kan al bepaald zijn voordat alle matchpartijen uitgespeeld zijn. Zodra een team meer dan de helft van het totaal te behalen punten heeft, staat de matchuitslag vast en wordt deze verwerkt. Nog lopende partijen worden dan nog uitgespeeld voor de individuele rating .
 • Wat indien een speler in een partij niet (meer) verder speelt?
  • Eenmaal gestarte toernooi partijen worden niet verwijderd. Indien een speler niet (meer) op komt dagen/niet meer verder speelt of om welke andere reden (b.v. ziek of een ban) dan ook, de partij niet kan afmaken, zal de tegenstander de partij op tijd of op scheidsrechterbeslissing de winst verkrijgen.
toernooien/laddertoernooi_voor_teams.txt · Laatst gewijzigd: 2022/07/01 00:00 door gijs