Helena Online Schaken

Info over Helena's Online Schaken

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


toernooien:toernooireglement

Toernooireglement.

Dit reglement is geldig voor individuele forumtoernooien (met 7 of 9 rondes van 1 week). Dit reglement is ook van toepassing op individuele real-time toernooien van 1 dag.

Dit reglement is niet van toepassing op teamschaak.

Real-time toernooien:

De hoofdregels, zoals hieronder vermeld bij “Hoofd regels” zijn ook van toepassing op real-time toernooien. Echter de specifiek voor weekrondes genoemde items kunnen natuurlijk niet van toepassing zijn voor real-time toernooien.

Naast algemene hoofdregels, kunnen er per toernooi nog specifieke regels gelden. Deze zullen dan in het forum vermeld worden onder de toernooinaam.

VERGEET NIET OM SPECIFIEKE REGELS VAN EEN BEPAALD TOERNOOI TE LEZEN IN HET FORUM (ONDER DE TOERNOOINAAM).

 • Real-time toernooi-partijen worden gespeeld met de klok!
 • Bij weekrondes wordt de klok ook gebruikt.

Deze klok geeft de tijd bij benadering aan en wordt bij iedere beurtwissel gecorrigeerd aan de hand van de zettijden, zoals deze in je zettenlijst staan. Met name de laatste minuut kan voor enige verwarring zorgen! Uiteindelijk wordt er wel met de juiste tijden (uit de zetten tabel) gerekend!

De real-time toernooien zijn alleen toegankelijk met een VIP-account. De toernooien met weekrondes zijn voor iedereen toegankelijk.

Algemene hoofd regels:

Bye:

Als je om wat voor reden dan ook, een ronde niet kunt spelen, heb je de mogelijkheid om een bye op te nemen. Een bye voor een ronde wil zeggen dat je die ronde niet ingedeeld wordt en dus niet hoeft te spelen. De regels voor een bye worden per toernooi bepaald.

Let op: het instellen van de vakantiemodus geldt NIET voor toernooien! Houd hier rekening mee bij aanmelden voor een toernooi. Aangemeld voor een toernooi en toch op vakantie? Geen punt, maar lees dan voor aanmelden wat de mogelijkheden van een bye zijn en maak daar dan ook gebruik van.

Als je dit niet doet, loop je het risico van diskwalificatie vanwege het niet spelen van een ronde, terwijl je wel ingedeeld bent. Of als je hierdoor een ronde verliest op tijd, zit je vast aan een tijdaantekening.

Diskwalificatie volgt zodra de vakantie-modus wordt ingeschakeld.

Tijdfactor:

Rondes duren slechts 1 week! Er wordt dus een inspanningsverplichting verwacht, om partijen echt op tijd uit te spelen!

 • Rondes starten op zondagochtend, rond 10:00 uur en eindigen op zaterdagavond 23:59 uur.
 • Partijen worden automatisch gegenereerd en bij aanvang van een ronde automatisch gestart. De klok loopt dan ook direct!

Rondetijd: 1 week per ronde.

(geldt niet voor de 1 of meerdaagse realtime toernooien!)

Tijd = tijd!

Als jouw klok op nul staat, dan verlies je de partij op tijd. Als beide spelers de toegekende 106 uur volledig gebruiken, dan is de partij nog niet klaar op zaterdag 23:59 uur. Zo'n partij wordt gewoon verder gespeeld, maar er gaat wel een nieuwe ronde ingedeeld worden (behalve bij de laatste ronde natuurlijk) door de wedstrijdleiding. Met het programma SwissMaster (zie ook verderop) kan je echter niet een nieuwe ronde indelen als niet alle uitslagen bekend zijn.

Daarom worden de nog lopende partijen op zaterdag 23:59 uur ten behoeve van de indeling van de volgende ronde tijdelijk (in principe) op remise gezet (½-½ adj.). De wedstrijdleider heeft de mogelijkheid om in plaats van de ½-½ adj. ook de 1-0 adj. of 0-1 adj. toe te passen (geheel naar eigen inzicht). Naderhand wordt deze tijdelijke uitslag gecorrigeerd met de werkelijke uitslag.

Uitleg speeltijd:

De klok begint met 106 uur per speler. Een partij is afgelopen op het moment dat 1 van de 2 spelers van een partij geen tijd meer op de klok heeft staan. Gebeurt dit vóór zaterdag 23:59 uur, dan krijgt de betreffende speler een “tijd-aantekening”.

Partijen die niet op tijd uitgespeeld zijn hebben dus automatisch een verlenging, totdat 1 beider spelers op 106 uur speeltijd zit!

Uitslagen worden automatisch verzameld en hoeven niet op het forum te worden doorgegeven. Eventuele andere (voortgangs-) meldingen of problemen kunnen wel op het forum gezet worden.

Deelnemers aan het toernooi zijn verplicht om toe te staan dat anderen hun partijen kunnen volgen. De optie Meekijken moet dus op ja staan! Zie hiervoor:

 • Hoofdmenu ⇒ Mijn account ⇒ instellingen

Indien bij eventuele controle blijkt dat dit bij een speler niet het geval is, ontvangt de speler een waarschuwing. Indien na een waarschuwing voor een tweede maal geconstateerd wordt dat de optie meekijken niet aan staat, volgt diskwalificatie.

In hetzelfde menu staat een instelling, die niet van invloed is: maximum aantal partijen (inclusief uitnodigingen). Hier wordt tijdens het toernooi niet naar gekeken. De partijen worden dus altijd aangemaakt (zonder te kijken naar deze instelling).

Indien een speler zonder kennisgeving (voor aanvang van betreffende ronde) een ronde niet speelt, volgt diskwalificatie.

Om te voorkomen dat er partijen niet uitgespeeld worden, om wat voor reden dan ook, als er voor de 3e maal binnen het toernooi van 9 rondes een “tijd-aantekening” krijgt, volgt diskwalificatie (3 strikes is out). Bij een toernooi van 7 rondes geldt: als er voor de 2e maal binnen het toernooi van 7 rondes een “tijd-aantekening” krijgt, volgt diskwalificatie (2 strikes is out).

Tijd-aantekening

Indien de speler vóór zaterdag 23:59 uur op geen tijd meer op de klok heeft, dan krijgt deze speler een “tijd-aantekening”. Als je ná zaterdag 24:00 uur op tijd verliest, dan zal je geen “tijd-aantekening” krijgen. De uitgedeelde tijd-aantekeningen worden op het forum vermeld (net als alle andere bijzonderheden van iedere ronde).

Diskwalificaties:

Spelers, die in een vorige toernooi gediskwalificeerd zijn, om welke reden dan ook, worden een aantal volgende toernooien van deelname uitgesloten.

Het aantal malen dat een speler uitgesloten wordt voor toernooien, is afhankelijk van het aantal diskwalificaties en heeft een exponentieel karakter.

 • 1 diskwalificatie ⇒ 1 uitsluiting
 • 2 diskwalificaties ⇒ 4 uitsluitingen
 • 3 diskwalificaties ⇒ 8 uitsluitingen
 • 4 diskwalificaties ⇒ 16 uitsluitingen
 • enzovoorts

Deze maatregel wordt gehanteerd, om het toernooi voor iedereen zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen en iedereen daadwerkelijk te laten spelen.

Terugtrekken uit een lopend toernooi wordt gelijkgesteld aan diskwalificatie. Aanmelding intrekken voordat het toernooi begonnen is, is uiteraard geen punt. Dit kan met de afmeldbutton onderaan de deelnemerslijst.

De lijst van uitgesloten spelers wordt blijvend bewaard i.v.m. het kunnen tellen van hoe vaak iemand gediskwalificeerd is.

Diskwalificaties zijn helaas een noodzakelijk kwaad om er voor te zorgen dat spelers geen tegenstanders krijgen die niet spelen. In een toernooi is niets vervelender dan een tegenstander die niet (genoeg) speelt. Onder niet spelen wordt ook verstaan: opgeven zonder een zet gedaan te hebben.

Bij aanmelden wordt een commitment van je verwacht: als je je aanmeldt en je jezelf niet afmeldt voordat de inschrijving gesloten is, wordt je geacht daadwerkelijk mee te doen. Je tegenstanders verwachten dat ook van jou! Schaak toernooien via internet zijn NIET vrijblijvender dan real-life toernooien!

Indeling Zwitsers Systeem

Kleur en ronde indelingen gaan volgens het Zwitsers systeem.

Hiervoor wordt het programma SwissMaster, uitgegeven door de Schaakbond, gebruikt. Dit programma volgt de indeling zoals voorgeschreven door de Schaakbond. De enige geldige (kleur)indeling en puntentoekenning, is zoals deze wordt gegenereerd door het programma SwissMaster van de de Schaakbond. Discussies over de indeling/punten zul je dus moeten voeren met de Schaakbond.

De indelingen worden iedere keer op zondag ochtend rond 10:00 bekend gemaakt. Deze indeling kunt u vinden via het menu ⇒ Toernooien ⇒ Toernooi naam ⇒ toernooi overzicht.

In een toernooi gebaseerd op het Zwitser systeem, speelt iedereen in alle rondes. Er is dus geen echte finale ronde! De ranglijst bepaalt de uiteindelijke volgorde!

Indeling is dusdanig, dat je zoveel mogelijk speelt tegen spelers van gelijk niveau. In de eerste 2 rondes is de indeling op basis van de Helena-rating op het moment van start van het toernooi. Dan speelt de bovenste helft tegen de onderste helft van de lijst. Daarna vind indeling plaats op basis van toernooi score, WP en SB.

Indicatie aantal rondes:

 • tot 64 deelnemers 7 rondes.
 • tot 128 deelnemers 9 rondes.

Indien je om wat voor reden dan ook, een ronde niet kunt meespelen, kun je een bye vragen, (remise tegen jezelf) en hoef je deze ronde niet te spelen.

Dit kan per speler maar 1x gedurende het gehele toernooi VÓÓR aanvang van een ronde aangevraagd worden. Aangezien de wedstrijdleiding direct na het einde van een ronde aan de slag gaat om de volgende ronde-indeling voor te bereiden, dient de aanvraag van de bye vóór zaterdagnacht 23:59 uur bekend te zijn.

Voor het aanvragen van een bye wordt per toernooi een forum-item aangemaakt. In de laatste 2 rondes kan er wel een bye opgenomen worden, maar ontvang je daarvoor geen punten. Een bye toegekend door het systeem op basis van oneven spelers, levert je een vol punt op.

De uitslagen en rangorde zullen na iedere ronde op een speciale pagina worden getoond. Zie hiervoor menu ⇒ Toernooien ⇒ Toernooi naam ⇒ Toernooi overzicht.

Ook is real-time de voortgang van een ronde te volgen. Zie: menu: Toernooien ⇒ Toernooi naam: voortgang ronde

Instellingen SwissMaster:

 • Indeling 1e en 2e Ronde: op rating
 • Indeling vanaf ronde 3: op WP (weerstandspunten) en SB (Sonneborn-Berger punten).
 • Rangorde: Toernooi resultaten (standaard), daarna WP (weerstandspunten), daarna op SB (Sonneborn-Berger score)

Toernooi resultaat = aantal punten dat je gescoord hebt. WP = de som van de aantal punten van je tegenstanders. SB = de som van de aantal punten van je tegenstanders, die je verslagen hebt + de helft van de aantal punten van je tegenstanders, tegen wie je remise hebt gespeeld. TPR = Toernooi Prestatie Rating. Dit is de berekende rating behaald met de toernooipartijen. Als de TPR hoger is dan de eigen rating heb je dus beter gespeeld dan volgens de rating verwacht werd. De TPR wordt alleen over de toernooipartijen bepaald (dus over slechts 7 partijen). W-We = het verschil tussen de behaalde score (W) en de verwachte score op basis van het ratingverschil tussen de speler en de gemiddelde rating van zijn tegenstanders (We). Als W-We positief dan is ook de TPR hoger dan jouw eigen rating. Als W-We bijvoorbeeld +1,50 is, dan heb je 1,5 punt meer gescored dan op basis van jouw rating (en die van jouw tegenstanders) verwacht wordt.

Meer info over het zwitsers systeem:

Speeltijd: 1 week per ronde/partij. We houden de vaart erin. 1 ronde ( = 1 partij per speler) duurt 1 week. Nieuwe rondes beginnen op zondagochtend rond 10:00 uur en eindigen op zaterdagavond 23:59 uur

De kleur en indeling wordt bepaald door het programma SwissMaster.

Dit programma volgt de kleurindeling, zoals voorgeschreven door de schaakbond.

De zettijden zijn voor alle partijen zichtbaar in de zettenlijst. De speeltijd loopt altijd door! Dus bijvoorbeeld 8 nachtelijke uren waarin niet gespeeld wordt, zijn 8 speeluren voor de speler die aan de beurt is. Van iedere deelnemer wordt verwacht, dat hij/zij zijn/haar uiterste best zal doen om de partijen binnen de gestelde tijd uit te spelen. Gezien het feit dat een ronde slechts 1 week duurt, mag er verwacht worden dat iedere deelnemer zijn/haar best doet om deze tijdlimiet te halen.

Het is ABSOLUUT GEEN PROBLEEM om mee te doen met een toernooi zonder een VIP account, maar als je meedoet zul je toch echt voor moeten zorgen dat de toernooi partij (uit)gespeeld kan worden. Hoe je dit regelt, maakt niet uit, als de partij maar wel uitgespeeld wordt.

IN GEVALLEN WAARBIJ BEIDE SPELER MOEILIJK OP HETZELFDE TIJDSTIP ONLINE KUNNEN ZIJN, MAAK ZO SNEL MOGELIJK EEN AFSPRAAK OM DE PARTIJ IN 1X UIT TE SPELEN!!!!

 • Vakantie? ⇒ Veel plezier toegewenst!
 • Ziek? ⇒ Beterschap toegewenst!
 • Niet kunnen inloggen? ⇒ Pech.

Bovenstaande en andere niet genoemde situaties zijn ondergeschikt aan de voortgang van het forum toernooi. Een ronde duurt 1 week. Punt. Uit.

Als je onverwachts tijdens een ronde uitvalt, kunnen we daar helaas geen rekening mee houden, maar dan heb je wel andere problemen aan je hoofd dan deze schaaksite en dit toernooi.

Indeling in groepen

Van tevoren is niet vastgelegd wat de ratinggrenzen per groep zijn. Door de wedstrijdleiding worden deze vastgesteld ná het sluiten van de inschrijving aan de hand van de ingeschreven deelnemers. Vaak zal groep 1 kleiner worden aangemaakt dan de andere groepen.

Voor het begin kan een speler aangeven dat hij/zij in een hogere groep wenst te spelen. De rating die op het moment van sluiting van de inschrijving wordt gebruikt om de groepsindeling te maken.

Als een nieuwe speler zich aanmeldt voor het toernooi, is dit geen probleem, maar kan dit leiden tot een indeling in een te lage groep. Daarom is de volgende regel toegevoegd.

Een speler, die nog geen 100 partijen gespeeld heeft en op het moment van sluiting van de inschrijving een rating heeft die hoger is dan 1500 is, wordt automatisch in een hogere groep geplaatst.

Bij een speler, die nog geen 100 partijen gespeeld heeft en op het moment van sluiting van de inschrijving een rating heeft die lager dan of gelijk is aan 1500, hoeft de groep niet gewijzigd te worden. Die zit hooguit in een te hoge groep (maar dat kan nooit een probleem zijn voor de andere spelers).

Het Schaak Tribunaal

De rol van het schaaktribunaal is voornamelijk het oplossen van problemen, die niet vermeld staan in het reglement. Het oordeel van het Schaak-Tribunaal is bindend, zowel voor de spelers als voor de wedstrijdleiding!

Nog even het geheugen opfrissen:

Ik wil hierbij nogmaals benadrukken, dat er een wezenlijk verschil is tussen een toernooi in het echt, waarbij spelers fysiek aanwezig zijn, en een internet toernooi, waarbij we afhankelijk zijn van het online (kunnen) zijn van de deelnemers. Geef ook op tijd aan wanneer je denkt dat een partij niet op tijd klaar dreigt te zijn! Zowel aan je tegenstander als in het forum bij het onderwerp voortgang. Hiermee is dan duidelijker wie wel de inzet toont om de partij op tijd klaar te hebben! Dit is een belangrijke factor voor een geforceerde beslissing. Eindeloze discussies achteraf zijn zinloos. Als er voldoende gecommuniceerd wordt tijdens de lopende rondes, is er voldoende tijd om voor het begin van de volgende ronde, in te kunnen spelen op bijna iedere ongewenste situatie.

Prijzenpakket wordt bij ieder toernooi apart vermeld.

Als laatste nog een heel belangrijke opmerking:

De ervaring met vorige toernooien heeft geleerd dat er soms spelers zijn, die zich niet kunnen vinden in met name het gehanteerde tijdselement of arbitrage. Gezien een aantal, soms heftige/emotionele discussies die hier al over zijn geweest, hierbij een korte samenvatting:

 • Als je je niet kunt vinden in de toernooiregels, dan zijn onze toernooien NIET geschikt voor je.
 • Als je je niet kunt vinden in de toernooiregels, is het dringende advies om NIET mee te doen!

Iedere deelnemer een voortvarend toernooi toegewenst! groet, Gijs.


logboek wijzigingen

De volgende extra wijzigingen zijn doorgevoerd in het toernooireglement: (logboek)

05/12/2019 (@Gijs)
Reglement gekopieerd naar de Wiki, alleen kleine wijziging in opmaak, geen tekstuele wijzigingen.

30-apr-2019 (boszoff)
Reglement verder geactualiseerd.

20-sep-2018 (boszoff)
Speeltijd 106 uur, tijd-aantekening verduidelijkt.

25-apr-2018 (boszoff)
Partijen die aan het einde van de officiele speeltijd nog niet afgerond zijn, worden in principe op remise gezet (½-½ adj.), maar kunnen nu ook de 1-0 adj. of 0-1 adj. gezet worden.

16-mei-2017 (boszoff)
Uitleg Groepsindeling toegevoegd.

07-nov-2016 (boszoff)
Uitleg TPR en W-We toegevoegd.

04-mei-2016 (boszoff)
Regel verwijderd bij “Nog even het geheugen opfrissen:” Tekst “Indien voor een 3e maal verloren wordt op tijd, volgt diskwalificatie.” is verwijderd. Dit geldt alleen voor een toernooi van 9 rondes. De volledige uitleg staat ook al bij de uitleg van de speeltijd.

11-apr-2015 (boszoff)
Aanvulling i.v.m. onduidelijkheid: Reglement niet van toepassing op teamschaken.

23-mrt-2015 (@Helena)
Omschrijving diskwalificaties gewijzigd naar aanleiding van berichten over type/tel fouten.

10-mrt-2015 (boszoff)
De formule voor het aantal keer uitsluitingen na diskwalificatie is aangepast en klopt nu wel.

16-nov-2014 (boszoff)
Als er voor de 3e maal binnen het toernooi van 9 rondes op tijd verloren wordt, volgt diskwalificatie (3 strikes is out).
Dit is aangescherpt voor toernooien van 7 rondes: Als er voor de 2e maal binnen het toernooi van 7 rondes op tijd verloren wordt, volgt diskwalificatie (2 strikes is out).

04-okt-2014 (@Gijs)
Mogelijkheid en uitleg bye toegvoegd, inclusief uitleg over(geen) invloed vakantiemodus en hoe hier mee om te gaan.

18-apr-2014 (boszoff)
Instelling maximum aantal partijen (inclusief uitnodigingen) is niet van invloed.

17-feb-2013 (boszoff)
Spelfoutje: “maar dan heb je wel andere problemen aan je hoofd dan”.

29-dec-2012 (boszoff)
Tekst-uitbreiding bij diskwalificatie. Onder niet spelen wordt ook verstaan: opgeven zonder een zet gedaan te hebben.

10-nov-2012 (@Helena)
prijzenpot eruit gehaald. prijzen worden voortaan per toernooi bekend gemaakt.

24-okt-2012 (boszoff)
Uitleg tijd-aantekening toegevoegd.

07-okt-2012 (boszoff)
Aanvraag van de bye dient vóór zaterdagnacht 24:00 uur bekend te zijn.

03-okt-2012 (boszoff)
Spelfoutjes uit de tekst gehaald en uitleg WP, SB toegevoegd.

Eerdere wijzigingen (@Gijs):

Het moet zowiezo mogelijk zijn om de volle week te kunnen spelen, ongeacht hoeveel tijd je hebt verbruikt. De 106 uur regel zal daarom pas toegepast worden, bij het einde van een ronde (zaterdagavond 24:00)

2 strikes is out principe hoeft niet zo streng gehanteerd te worden. Deze regel was hoofdzakelijk bedoeld om recidive arbitrage klanten te weren en hiermee arbitragetijd te besparen. 2e reden is om te voorkomen dat deelnemers tegen spookdeelnemers ingedeeld worden. De lol is er dan snel vanaf. Spook-spelers worden echter beloond met ratingverlies, omdat ze de betreffende partijen verliezen. (partijen worden namelijk wel automatisch gestart).

2 strikes wordt 3 strikes.

toernooien/toernooireglement.txt · Laatst gewijzigd: 2019/12/05 19:23 door gijs